Anotace k jednotlivým programům budeme postupně přidávat.

 

Rituál otevření Zásvětí – Zřídlo

Kolektivní vyznačení magického prostoru. Vystavění astrálního chrámu. Otevření bran Zásvětí. Spojení sfér s astrálním chrámem.

 

Magia naturalis Kuato

Dvoudílná přednáška: V první večerní části něco povídání o životě s přírodní magií a představení sbírky rozličných zajímavých přírodnin a sigil. Zájemci si je mohou vypůjčit na večerní meditaci. Další den dopoledne diskuze nad výsledky meditací a sny.

 

Vytvoření skupinového voltu štěstíXaltotun

V letech 1935-1944 vznikly jako studijní text z iniciativy Vladislava Kužela „Hovory s Lasenicem“. Během několika společných, vždy zhruba týden trvajících setkání kladl Kužel našemu přednímu hermetikovi Lasenicovi otázky a zaznamenával jeho odpovědi, týkající se práce s magickými zrcadly, tvoření subtrahentních bytostí, dynamiky astrálního světa, povahy živlových bytostí, přenosu pocitu voltem aj. Vytvoření magického voltu skupinou je jedna z praxí, která byla v této knize popsána a v tomto případě bude využita k posílení „osobního pole štěstí“ každého z těch, kdo se rituálu zúčastní.

 

Prchající AtalantaSarkyr

Aneb Renesanční multimediální meditace. Michal Meier vytvořil v 17. století nádhernou knihu tvořenou padesáti alchymickými emblémy, k nimž patří padesát krátkých fug pro tři hlasy, krátké verše a obsáhlý popis a vysvětlení alchymického procesu. Společně se podíváme na první obrazy z tohoto díla, poslechneme si hudbu k nim složenou a vstoupíme do alchymické krajiny plné symbolů, bájných zvířat a mytologických obrazů.

 

Paracelsovo lékařství z pohledu praxe začátečníka – Meri

Theophrastus Bombastus von Hohenheim je považován za zakladatele spagýrie či iatrochemie, kterou můžeme považovat za hermetické lékařství. Ovšem spagýrie se neomezuje pouze na léčení, ale její preparáty mohou být použity jako pomůcky při magickém rozvoji jedince nebo jeho praxi. Přednáška bude koncipována jako úvod do spagýrie skrze známou knihu Pracelsovo lékařství. Tato kniha bude představena a rozebrána z pohledu začínajícího praktika spagýrie se zaměřením na praktickou stránku věci, tedy přípravy základních spagyrických preparátů a jejich využití při magické či lékařské praxi.

 

Tvoření bytostí a umělých entitOtakar

Přednáška a praxe. V teoretické části si projdeme základní i pokročilé způsoby tvorby bytostí a entit. Rozebereme si způsob tvoření v kontextu dané tradice. Shrneme principy a podmínky tvoření. A připomeneme některá úskalí neřízených experimentů.

V praktické části se pustíme do díla a každý si v průběhu kolektivního rituálu vytvoříme astrální entitu dle jednoduchého návodu. Účel entit bude vyplývat z tématu, na kterém bude obecná shoda. Na závěr akce pak entity rituálně rozpustíme.

 

Húdú a lidová magie na jihu USAVeronika Šulcová

Na jihu USA došlo ke spojení afrických, indiánských i evropských tradic, folklóru a náboženství. V přednášce se dozvíte něco málo o historii, o obchodu s otroky, ale také o dalších věcech: Věděli jste, že húdú a vúdú nejsou synonyma? Jak vypadá tradiční magie v New Orleans? A proč probíhaly magické obřady v kostelech? Seznámíte se také s nejznámějšími osobnostmi, včetně královny vúdú Marie Laveau.

 

Audiovizuální rituál: Trhač oponKoubič

Daoloth má mnoho přízvisek: Trhač opon, Odkrývač stezek, Pán labyrintů duše. Patří do takzvaného post lovecraftovského Mythosu. Prvně se objevuje v povídce Ramsey Campbella – The Render Of The Veils v roce 1964. To však neznamená, že by nebyl přítomen už v díle HPL, jeho první manifestaci můžeme vidět v The Dreams in the Witch House. Daoloth je božstvo, které odkrývá skutečnou podstatu reality v její surové, drsné podobě, jeho účinek může být značně dezintegrační, ale je velmi dobrým pomocníkem při introspekci, hledání nových stezek a zření cizích světů. Rituál bude ve 3D, zájemci by měli sebou mít pro správný prostorový efekt anaglyfické 3D brýle (RED CYAN). Pár kusů bude k zapůjčení na místě. Rituál není vhodný pro osoby trpící epilepsií a slabší povahy (explicitní obsah), jde o experiment, výsledek může být všelijaký.

(Zřídlo: 3D brýle budou na místě k dispozici.)

 

Hermova liturgiePutnik26

Rituálním způsobem bude vzdána úcta Hermu-Thothovi a bude možnost přijmout jeho požehnání. Rituál samotný se bude držet spíše stylu západní ezoterní tradice se silnou inspirací Egyptem. Instrukce budou dány před samotným rituálem, pokud by někdo chtěl dát obětinu ve formě vína, olivového oleje, polodrahokamu nebo podobně poprosím ať dá dopředu vědět (jde hlavně o to aby byli k dispozici dostatečně velké nádoby).

 

Kořist a Lovec: Úvod do světa atavizmůKan Neled Ranke a Ještěrka

Atavismy máme každý hluboko v sobě, na dně duše a možná i pod ním. Jsou jedním z našich základních kamenů. Provázejí nás od nepaměti a ovlivňují naše chování. Objevují se nejen když jsme v krizi, ale i ve chvílích plných pohody. Někdy je dobré se jim postavit, jindy zas vyhovět jejich vůli.
Krátký úvod do světa atavismů a praktické cvičení „Kořist a Lovec“ po celou dobu trvání Zásvětí.

 

Sexuální MagieZuzana Antares

Obor, který každého zajímá, je přitažlivý, ale nikdo o něm nic moc neví. To dává prostor ke kolování různých domněnek, urban-mýtů a zvěstí. Tak nějaké přidáme. Moderní směry magie včetně thelémy se o sexuální praktiky buď přímo opírají nebo s nimi aspoň počítají. Proč tomu tak je a kde se to vzalo? Zkusíme si vysvětlit na této přednášce. Po přednášce bude pro zájemce krátká praxe, zasvěcující do nultého stupně magických praktik – jojo, každý začínáme od píky, i Brigit Bardot.

 

Isidina mystériaMichaela a Nikol

Při tomto rituálu Vám bude umožněno překonat hranice bdělého vědomí a dotknout se čisté esence své pravé podstaty – Hora. Do tohoto skrytého místa necháme vstoupit léčivé světlo bohyně Isis, které esenci posílí a následně jím prozáří celou duši. Dostanete sílu obrátit chaos v řád a započít svojí proměnu v Hora – plně integrovanou vědomou bytost, která zná a žije svůj transcendentální úděl.

 

Vizualizace a neurovědyATA

Úvod do tématu jak zlepšit kvalitu vizualizací a nefyzického vnímaní na základě poznatků o fungovaní mozku. Od limitací daných skladbou oka přes strukturu mozku až po psychologické faktory. Součástí přednášky budou i praktická cvičení a ukázky: Stabilizované retinální obrazy – mizení zrakových vjemů, Multisenzorická integrace – mirror box, Vizualizace – dekonceptualizace, Vizualizace – překladače a model světa.

 

Invence – Otakar

Rituální meditace na bohyni Invence, dceru matky přírody: „A Příroda rozmlouvající sama se sebou poznala, že nemůže zanedbat přikázání svého Otce. A tak s pomocí Práce stvořila nádhernou dceru a nazvala ji Invencí. Bůh ji obdařil darem bytí a pomocí svých darů ji oddělil od všeho, co již bylo utvořeno, a naplněno mystérii, a Invenci dal nad tím vším vládu.“ – Kore Kosmou, odst. č. 7.

 

DybbukAnny

Od Kabaly po Eichmanna aneb proč je opravdu důležité vykonávat pohřební rituály svědomitě. Drobný úvod do židovského pojetí stěhování duší (gilgul), posednutí zlými duchy a světa cadiků.

Po přednášce možnost pro zájemce promítání vynikajícího jidiš filmu Der Dybbuk z roku 1937 v Jidiš s anglickými titulky.

 

Rituál uzavření Zásvětí – Zřídlo

Uzemnění. Uzavření bran Zásvětí. Rozložení astrálního chrámu.  Uvolnění sfér a magického prostoru.